Kultūros kelias

Adolfas Mekas

Biografija

Adolfas Mekas

(1925-2011) – rašytojas, poetas, aktorius, kino režisierius ir pedagogas. Gimė 1925 m. rugsėjo 30 d. Semeniškiuose, Biržų apsk. Mokėsi Laužadiškio, Papilio mokyklose, Biržų aukštesniojoje prekybos mokykloje. Vaidino Biržų teatre.1944 m. su vyresniuoju broliu Jonu Meku pasitraukė iš Lietuvos, abu buvo kalinti priverstinių darbų stovykloje Elmshorne (Vokietija). 1946–1948 m. Mainzo universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. 1946–1948 Wiesbadene su L. Lėtu, A. Landsbergiu ir broliu Jonu leido avangardinį kultūros žurnalą „Žvilgsniai“. Kartu su broliu rašo pasakas. Nuo 1949 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kartu su broliu rašo pasakas. JAV Su broliu ėmė filmuoti kultūrinį išeivių gyvenimą, nuo 1954 m. su juo leido ir redagavo kino žurnalą „Film Culture“. 1971 m. Bardo koledže Niujorke įkūrė Kino fakultetą, iki 2004 m. dėstė jame. Kūrė avangardinius filmus su broliu ir vienas, bet didžiąją savo gyvenimo dalį jis atidavė kino disciplinos pedagogikai. Mirė 2011 m. gegužės 31 d. Niujorke. Ten ir palaidotas.

Nuorodos

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras

Nuoroda gatvės vaizdas