Kultūros kelias

Apie projektą

Penkių kūrėjų kelias

Panevėžio regione veikia trys palikimo studijų centrai - Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras (priklausantis Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai), Juozo Miltinio memorialinis butas (priklausantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai) bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras (Nevyriausybinė organizacija, Rokiškis). Tikriausiai Lietuvoje nėra kito tokio regiono, kuriame greta esančiose savivaldybėse būtų įsikūrę panašaus pobūdžio institucijos, puoselėjančios penkių kūrėjų atminimą ir užsiimančios jo sklaida. 

Projektu „Penkių kūrėjų kelias“ siekiama šių trijose savivaldybėse esančių centrų veiklą bei lankytinus objektus, susijusius su Jonu ir Adolfu Mekais, Juozu Miltiniu, Juozu ir Alfonsu Keliuočiais, apjungti į vieną visumą. Tikimės ir viliamės, kad tiems, kuriems yra įdomūs šie penki kūrėjai, padėsime daugiau sužinoti apie išskirtinius menininkus, lengviau rasti jų įprasmintas vietas, smagiau keliauti, pažinti Panevėžio regioną per kultūrą.

Tinklapis skirtas – įvairių pomėgių ir amžiaus pavieniams keliautojams ir jų grupėms bei šeimoms, žingeidiems kultūros žinovams ir pradedantiems pažintį su J. ir A. Keliuočiais, J. ir A. Mekais ir J. Miltiniu.

Nuorodos

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras

Nuoroda

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

Nuoroda

Juozo Miltinio memorialinis butas

Nuoroda