Kultūros kelias

Alfonsas Keliuotis

Biografija

Alfonsas Keliuotis

Literatas ir pedagogas A. Keliuotis gimė 1911 09 12 Joniškio vnk. Rokiškio rajone gausioje valstiečių šeimoje. 1917 m. pradėjo lankyti Rokiškio pradžios mokyklą. 1923- 1930 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1930-1943 m. su pertraukomis studijavo Kauno universitete Humanitariniame fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1930 m. dirbo žurnalo „Ateities spinduliai“ redakcijoje, kurį laiką buvo žurnalo redaktoriumi. 1931-1940 m. dirbo brolio Juozo įkurtame ir redaguojamame žurnale „Naujoji Romuva“. 1940-1943 m. A. Keliuotis dirbo Vilniaus dailės akademijoje bibliotekininku. 1944-1974 m. jis mokytojavo Rokiškio gimnazijoje, 1958-1962 m. dirbo Švietimo skyriaus pedagoginio kabineto vedėju, vėliau metus inspektoriumi, nenutraukdamas ir mokytojo darbo. 1974-1980 m. mokytojavo Žiobiškio aštuonmetėje mokykloje. Buvo aktyvus literatūrinių ir kultūrinių renginių dalyvis. Dalyvavo literatų klubo „Vaivorykštė“ veikloje. 1989 m. ėmėsi redaguoti Rokiškio krašto laikraštį „Prie Nemunėlio“. Kurti pradėjo dar besimokydamas gimnazijoje. Keletas eilėraščių spausdinti šapirografu leistuose Rokiškio gimnazijos laikraštėliuose. 1927 m. pirmą eilėraštį publikavo moksleivių žurnalas „Ateitis“. 1939 m. išleista pirmoji eilėraščių knyga „Nerūpestingas berniokas“. Karo metais parengtas poezijos rinkinys „Medaus pilstytojas“ artėjant frontui taip ir nebuvo išleistas. 1991 m. pasirodė antroji lyrikos knyga „Klajūnė liepsnelė“. 2015 m. išleista „Kūrybos rinktinė“ apima atsiminimus, abu poezijos rinkinius, pjeses, poemas, publicistinius straipsnius. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Apžvalga“, „Ateitis“, „Ateities spinduliai“, „Gimtasis kraštas“, „Gimtasis Rokiškis“, „Kūryba“, „Lietuvos žinios“, „Naujoji aušra“, „Naujoji Romuva“, „Prie Nemunėlio“, „Studentų dienos“, „Tiesa“, „Valstiečių laikraštis“, „Varpai“ ir kt. Mirė A. Keliuotis 1994 12 29 Rokiškyje. Palaidotas senosiose Rokiškio kapinėse.

Nuorodos

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

Nuoroda gatvės vaizdas