Kultūros kelias

Juozas Miltinis

Biografija

Juozas Miltinis

Juozas Miltinis, teatro režisierius ir aktorius, gimė 1907 m. rugsėjo 3 d. Akmenėje. Vaikystės vasaros prabėgo, ganant gyvulius. 1920 m. Gyvoliuose, Grybauskų dvare įsteigtoje mokykloje pradėjo lankyti ketvirtąjį skyrių, 1922-1925 m. mokėsi Viekšnių progimnazijoje, 1926-1927 m. - Kaune, Jėzuitų gimnazijoje. Dvidešimtmetis J. Miltinis grįžo į Viekšnius, dirbo Viekšnių valsčiaus raštininku ir privačiai išėjo visą gimnazijos kursą. 1928 m. vėl išvyko į Kauną ir iki 1931 m. lankė Vaidybos mokyklą prie Valstybės teatro. Čia prasidėjo pirmieji aktoriaus bandymai profesionalioje scenoje. 1928 m. pirmą kartą pasirodė Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi) operoje „Aida“ statistu. 1931 m. baigė vaidybos kursus ir buvo paskirtas į Šiauliuose atidaromą antrąjį Lietuvos teatrą, kur dirbo iki 1932 m. Tais pačiais metais išvyko į Prancūziją. Paryžiuje lankė Luvro mokyklą, klausėsi paskaitų Sorbonos universitete, 1933-1936 m. mokėsi Šarlio Diuleno (Charles Dullin) vaidybos studijoje kartu su Žanu Vilaru (Jean Vilar), Žanu Lui Baro (Jean Louis Barrault), Rožė Blenu (Roger Blin), Žanu Dastė(Jean Dasté), vaidino Pathé Nathan kino studijoje, Kapucinų bulvaro teatre. 1937 m. trumpam sugrįžo į Lietuvą. 1938 m., remiamas privačių asmenų, išvyko į Londoną, kur lankė teatrus, mokėsi kalbos. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą ir iki 1940 m. vadovavo Kauno Darbo rūmų teatro studijai. J. Miltiniui su grupe studijos aktorių atvykus į Panevėžį, 1940 m. čia buvo įkurtas teatras. Panevėžio dramos teatre J. Miltinis dirbo meno vadovu, vyriausiuoju režisieriumi, vaidybos studijos vadovu iki 1980 (su pertrauka 1954-1959 m., kai buvo pašalintas iš teatro ir dirbo Lietuvos kino studijos dubliažo režisieriumi, aktoriumi). Juozas Miltinis kūrė intelektualų, filosofinį teatrą, režisavo apie 70 spektaklių, išugdė daug žinomų ir talentingų aktorių. 1948 m. J. Miltiniui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas, 1965 m. LTSR liaudies artisto vardas, 1973 m. TSRS liaudies artisto vardas. 1980 m. suteiktas Panevėžio Garbės piliečio vardas. 1994 m. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. Jau po mirties, 1995-aisiais, režisieriaus nuopelnai Prancūzijos Respublikos vyriausybės įvertinti, suteikiant Meno ir literatūros ordino kavalieriaus vardą. J. Miltinis mirė 1994 m. liepos 13 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos g. Antkapinis paminklas sukurtas Juozo Šlivinsko ir Algimanto Mikėno.

Nuorodos

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Nuoroda į šaltinį Gatvės vaizdas

Juozo Miltinio memorialinis butas

Memorialinis butas Gatvės vaizdas

Naudinga nuoroda

Panevėžio kraštas virtualiai

Nuoroda į šaltinį